A new jacket and a new diet

Camera Roll-413
I am deeply ashamed, well… somewhat embarrassed rather… or actually, well, Fuck It! I’m not ashamed at all! This project has been waiting in a drawer for over three months, but hey, I have a LIFE, okay? And now I finally got around to making it and I’m crazy happy with it. So: no regrets! Regrets are useless anyway. Ha!Very well. I’m glad we got that out of the way. Back to the jacket.

Okay, what can I tell ya? It’s a jacket, you wear it outside. End of story.

O god, I’m so annoying today. Sorry, not sorry.

Ik ben diep beschaamd, nou ja… enigszins gegeneerd… Of eigenlijk: FUCK IT! ik schaam me helemaal niet! Dit project heeft meer dan drie maanden in een la gelegen, maar HALLO, ik heb ook een leven!  En nu ben ik er eindelijk aan toegekomen om die jas te maken en ik ben er hartstikke blij mee. Dus geen spijt hier. Spijt is sowieso zinloos. Dus.Fijn dat we dat even konden bespreken. Terug naar de jas.Eens zien, wat kan ik erover zeggen?

Het is een jas, je draagt hem buiten. Einde verhaal.

Goh, wat heb ik een irritante pestbui vandaag. Ik zal mezelf even tot de orde roepen.

Camera Roll-412 Camera Roll-411 Camera Roll-423
Thanks to all the blogs and reviews I’ve read about the Minoru jacket, I was well prepared for this project. Well, well enough. I knew I had to buy two bobbins of thread, and that I had to finish all of my collar pieces before constructing the collar.BUT! When I made the opening for my zipped collar, my zipper turned out to be too short. By an inch! I remembered Kim had the same problem, and so did Karen. But I forgot  – not because of my shrinking brain, but because I was so excited to make the collar, ok? Anyway. Made a new collar. No big deal.We’re talking about Sewaholics’ Minoru pattern by the way. Door het lezen van andere blogs en reviews was ik goed voorbereid toen ik aan deze jas begon. Of eigenlijk…voldoende. Voldoende voorbereid. Ik wist dus dat ik twee klosjes garen nodig zou hebben en dat ik de naden van mijn kraagdelen moest afwerken voordat ik de kraag in elkaar ging zetten.MAAR! Toen ik de opening voor de rits in de kraag had gemaakt, bleek mijn rits te kort te zijn. Een paar centimeter! Ik had het bij Kim al gelezen, en bij Karen, maar dat was ik helemaal vergeten! – Niet vanwege mijn krimpende hersencellen, maar vanwege mijn enthousiasme om mijn kraag te maken, snap je. Maar goed. Nieuwe kraag gemaakt dus. Geen ramp.We hebben het hier trouwens over het Minoru patroon van Sewaholic.
Camera Roll-409
The fabric I used is water resistant. I thought it would be useful. The wrong side of the fabric is a bit shiny and smooth. But the right side of the fabric feels very soft. Not like normal outerwear at all. I treated it like normal fabric though, and didn’t bother to tape all my seams. I use this jacket for short bike rides, to bring the kids to school or go to the store. So I thougth it would be sufficient. De stof die ik heb gebruikt is trouwens waterafstotend. Voor de extra handigheid. De binnenkant van de stof is glad,maar de goede kant van de stof voelt echt lekker zacht, dus helemaal niet als normale outerwear. Ik heb de stof trouwens gewoon behandeld als normale stof, en heb dus niet de moeite genomen om de naden dicht te tapen, zoals eigenlijk hoort bij dit soort stof. Ik gebruik de jas voor korte fietsritjes naar school of de winkel. Dus ik vond het wel prima zo.
Camera Roll-408
The lining is a textured cotton and I interlined the jacket with fleece. It’s warm enough for now, but I don’t know if it is low temperature resistant. Our winter hasn’t been cold at all. De voering is een textured katoen en de jas heeft een tussenvoering van fleece. Hij is heerlijk warm, al weet ik niet of hij bestand is tegen temperaturen onder nul. Zo koud is het hier natuurlijk nog niet geweest.
Camera Roll-422
Of course I knitted the cowl as well! It was fast and easy, and thus perfect. I had no other scarf or shawl of whatever that paired good with my new jacket, and I wanted to wear ASAP, so what’s a girls to do? Knit something fast of course! De colsjaal heb ik natuurlijk ook zelf gebreid! Hij was snel en makkelijk, en dus perfect! Ik had geen andere sjaal die goed bij mijn nieuwe jas paste, maar wilde hem natuurlijk wel ZSM dragen, dus wat doe je dan? Gauw iets breien natuurlijk!
 Camera Roll-415
Today is an exciting day, as it’s the first day of my ‘become a vegan in 28 days’-adventure. I subscribed for this course (it’s in Dutch), because I want to experience whether or not I will become more energetic and fit with this lifestyle. I already stopped eating meat and fish a big while ago, and now I will basically stop eating cheese and eggs, start eating more fruit, vegetables and non processed food.It may sound strange, but the thing I will probably miss the most, is cookies. I have such a sweet tooth! But well, it’s a slow process, and the first adjustment is the breakfast (hello green smoothie!), and we already made those, so today is easy. Tomorrow he’s apparently gonna talk about snacks…. Tomorrow! So maybe today I can eat one little cookie? Vandaag is een spannende dag, want het is de eerste dag van mijn ‘word een planteneter in 28 dagen’-avontuur. Ik heb me ingeschreven voor deze cursus, omdat ik nu wel eens wil weten of mijn lichaam ook energieker en fitter etc. wordt met deze lifestyle.  Ik ben al een poos geleden gestopt met het eten van vlees en vis, en vanaf nu ga ik dus ook minder (tot geen) melk, eieren en kaas eten. Maar meer fruit, groente en peulvruchten. En zoveel mogelijk onbewerkt of minimaal bewerkt voedsel.Het klinkt misschien raar, maar ik denk dat ik de koekjes nog het meest ga missen. Ik ben echt een zoetekauw! Maar goed, we beginnen langzaam, met als eerste aanpassing het ontbijt -hallo groene smoothie!- en die maakten we toch al, dus vandaag is makkelijk. Morgen gaat hij het hebben over tussendoortjes… Morgen! Dus vandaag misschien nog één klein koekje?

source

I know from experience that february 17th is a good day to start something new. Exactly 7 years ago I married Daniel, and it’s been one of the best choices in my life. Ik weet uit ervaring dat 17 februari een mooie dag is om aan iets nieuws te beginnen. Precies 7 jaar geleden trouwde ik met Daniel en dat is een van de beste keuzes in mijn leven geweest.

10877

Posted in finished projects, indie pattern company, knitting, vegan lifestyle | Tagged , , , , , | 9 Comments

Hello new love!

 GibsonGirl  sequin hat
It’s about five years ago that I first started crocheting. I was pregnant with my oldest daughter and I made her a baby blanket. After that, lots of projects followed. A few more baby blankets, but also little accessories like hats and even mittens. However, I found crocheting even more time consuming then sewing( why o why can’t I have fast hobbies?) , so my relationship with crochet went on and off. Ongeveer vijf jaar geleden begon ik met haken. Ik was zwanger van mijn oudste dochter en maakte een babydekentje voor haar. Daarna volgden nog veel meer projecten. Een aantal babydekentjes, maar ook accessoires zoals mutsen en zelfs wanten. Hoe dan ook, haken is zo ongeveer nog tijdrovender dan naaien (warum warum kan ik geen snelle hobbies hebben?), dus mijn relatie met haken is een beetje van het knipperlicht-soort.
Around the same time I learned to knit, but I didn’t really get through with it, because I felt like I didn’t have a good oversight over what I was making – as opposed to crocheting. I didn’t have a clue about how a stitch was formed, let alone how a knitted garment was constructed. I mean, I did know how to knit and purl a stitch, but I didn’t understand at all that a stitch had a front and a back ‘leg’ for example. Rond diezelfde tijd leerde ik ook breien. Ik heb het alleen nooit echt doorgezet, omdat ik niet zo’n goed overzicht had over mijn werk als ik bezig was – in tegenstelling tot haken. Ik had geen idee hoe een steek gevormd werd, laat staan hoe een gebreid kledingstuk in elkaar genaaid moest worden. Ik bedoel, ik wist wel hoe ik recht en averecht moest breien, maar had bijvoorbeeld geen idee dat een steek een voor- en een achterbeen had.
So it wasn’t until this winter that I picked up knitting again. I’m in a needlework group since a few months. It started out as a crochet group, but we’ve all deserted into knitting now.So here’s a few of the things I made: Pas deze winter ben ik weer begonnen met breien. Ik zit sinds een paar maanden in een haakclubje, hoewel…haken… we zijn inmiddels allemaal overgelopen naar breien.Hier zijn een aantal dingen die ik heb gemaakt:
yellow girls coat
Crocheted hat and mittens for Isja. More detailed information about the patterns I used on my Ravelry site. The scarf was knitted in Moss Stitch. Gehaakte muts en wanten voor Isja. Gedeailleerde informatie over de patronen die ik gebruikte op mijn Ravelry site. De sjaal is gebreid in gerstekorrelsteek.
Snapseed-21
Knitted cowl for Isja. Cowls are so much easier for children! They can put it on and off themselves. And there’s no whining about the scarf being too tight etc. Yay for cowls!This was my first attempt at cables, but it turned out they are super duper easy.I made up the pattern (if you can call it that) myself, and you can find it on my ravelry site. Gebreide col voor isja. Colsjaals zijn superhandig voor kinderen. Ze kunnen ze makkelijk zelf aan en uit doen. Ook geen gezeur over te strakke sjaals enzo…Ja. Hoera voor cols!Dit was de eerste keer dat ik een kabel ging breien, maar dat is dus lang niet zo moeilijk als ik dacht.Het patroon (als je dat al zo kan noemen) heb ik zelf gemaakt en vind je ook op mijn ravelry site. 
GibsonGirl  sequin hat GibsonGirl  sequin hat
Knitted hat for me. I used this pattern. When I made progress on it there were many times that I thought of ripping it all out, but I wanted to see what  it looked like finished. Am I glad I proceeded! It turned out so cute and I’m super happy with it. It has a bit of a 40’s feel to it. But the yarn (with sequins!) and the colors, make it much more contemporary. More info on my ravelry site. Een gebreide muts voor mezelf! Ik gebruikte dit patroon. Terwijl ik bezig was, heb ik een aantal keer overwogen om het uit te halen, maar ik wilde toch graag zien hoe het eindresultaat zou zijn. Ik ben zo blij dat ik doorgegaan ben! Ik vind dat ie heel leuk is geworden. De muts heeft een beetje een jaren 40 vibe, maar door het garen (met pailletjes!) en de kleuren, is ie een stuk moderner. Meer info op mijn ravelry site. 
Camera Roll-407
The scarf was also handmade, one of the rare knitting projects a few years ago. Not flawless, but still one of my favorites. De sjaal is ook zelfgemaakt, een van de weinige breiprojecten van een paar jaar geleden. Niet perfect, maar toch een van mijn favorieten.
Minnie hat almost finished
Crocheted Minnie hat for Majli (unfinished due to desertion to knitting camp) gehaakte Minnie muts (onaf wegens overlopen naar breikamp)
Hiro sweater Almost finished.
This is my biggest project so far. I knitted a sweater! It’s almost finished. Still have to finish off all the loose threads and block it. I will be doing that soonish (I hope).I used the Hiro Pattern, but will come to address more details in a separate blog post. When I actually get around to finishing it.

Are you knitting anything? Or crocheting? What do you prefer?

Dit is mijn grootste project tot nu toe. Ik heb een trui gebreid! Ik moet nog wel alle losse draadjes afwerken en de trui moet ook nog geblokt worden. Dat doe ik gauw… hoop ik.Ik gebruikte het Hiro patroon, maar ik zal wat uitgebreider ingaan op alle details in een aparte blogpost. Als ie daadwerkelijk af is, die trui.

Ben jij ook aan het breien? Of haken? Wat heeft je voorkeur?

 

Posted in crocheting, finished projects, knitting, unfinished projects | Tagged , , , , | 9 Comments

Gold threaded plantain shirt & my style

The Plantain shirt pattern was exactly what I needed to get me back into sewing. It is everything I want from an everyday shirt. Fitted on top, a bit looser at the waist, a scooped neckline and different sleevelengths! O, and it’s a free pattern! Bonus! Het Plantain patroon was precies wat ik nodig had om terug achter de naaimachine te kruipen. Het heeft alles wat ik verlang van een alledaags shirt. Strak aan de bovenkant, wat losser rond de taille, een lage ronde halsopening en verschillende mouwlengtes! O, en het patroon is ook nog eens gratis! Dutchies galore!
Gold threaded plantain shirt Gold threaded plantain shirt
I mostly wear solid colors with here and there a polkadot or some kind of graphic print. In the summer you might see me with a flower printed dress, but that’s about as far as I go. No animal prints for me. However, as much as I like my solids, I hate wearing boring clothes. That’s why I love the elbow patches of this pattern so much! I think they’re just the perfect way to add a fun detail and make an outfit a little more interesting. Ik draag meestal effen kleuren, met hier en daar een polkadotje of een grafische print. In de zomer zou je me nog wel iets bloemigs kunnen zien dragen, maar verder dan dat ga ik niet. Geen dierenprintjes voor mij. Maar hoezeer ik ook hou van mijn effen kleuren, ik heb een hekel aan saaie kleren. Daarom vind ik de elleboogstukken van dit patroon zo leuk! Volgens mij is het de ideale manier om een leuk detail toe te voegen, waardoor een outfit net iets interessanter wordt.
Gold threaded plantain shirt Gold threaded plantain shirt
I used a navy cotton jersey for my shirt and my first idea was to pair it with some gold sequined elbow patches (I’ve seen quite a lot of them on my Pinterest feed). But that would be the obvious way.So I chose gold thread. Ik gebruikte een donkerblauwe katoenen tricot voor mijn shirt en mijn eerste idee was om er elleboogstukken met gouden pailletten op te zetten (ik heb er al veel voorbij zien komen op mijn Pinterest feed), maar vond het bij nader inzien toch een beetje te voordehandliggend. Dus koos ik voor gouddraad
Gold threaded plantain shirt
It was an interesting experience to make this shirt with the Plantain Challenge in mind. I have never participated in sewing related challenges before. But I had so much fun thinking of ways to make this shirt interesting and unique, while still making it to fit my style. Het was een interessante ervaring om dit shirt te maken met de Plantain Challenge in mijn achterhoofd. Ik had nog niet eerder meegedaan aan een naai-wedstrijd. Maar ik vond het superleuk om allerlei manieren te bedenken waarop ik dit shirt wat interessanter en uniek kon maken, maar tegelijkertijd nog steeds erg MIJ.
Gold threaded plantain shirt Gold threaded plantain shirt
Yes! It’s gold thread and it frickin sparkles!
The fact that the Plantain shirt was also a challenge was in fact very motivating for me. Normally when I make something for myself I guess I’m easier satisfied (which is stupid). I buy a pattern because I like it. There is not really a NEED to add something to a pattern that already is lovely by itself. Also, sewing up a garment is very time consuming. I’m not always in the mood to prolong that process. In feite was het wedstrijdelement erg motiverend voor me. Normaalgesproken, als ik iets voor mezelf maak, ben ik denk ik sneller tevreden (wat eigenlijk best stom is). Ik koop een patroon omdat ik het leuk vind. Er is dus niet echt een REDEN om iets toe te voegen aan een patroon dat op zichzelf al heel erg leuk is. Verder is naaien sowieso al een tijdrovende hobby, en ik ben niet altijd in de stemming om dat proces nog eens extra te verlengen.
Gold threaded plantain shirt
Making this shirt brought me a lot. First of all I finally made something again. So I’m back to sewing and have a few ideas for future projects. Also, I had a lot of fun adding something extra, so I figured I should approach more projects like this. Just for fun and a better way to create my own style.
The best part though is the finished project. I think it fits my personal style better than anything I currently own. That is an incredible feeling, it’s a wardrobe orgasm, and it ROCKS! It tastes morish!

Ever had one of those awesome wardrobe orgasms? I can recommend it.

Het maken van dit shirt heeft me dus best veel opgeleverd. Ten eerste heb ik überhaupt weer eens wat gemaakt. Eindelijk. Ik ben dus weer terug op de naai-tour en heb al leuke ideeën voor volgende projecten. Ook vond ik het zó leuk om iets extra’s toe te voegen, dat ik van plan ben vaker op die manier met mijn naaiprojecten om te gaan.
Maar het allerleukste is toch wel het eindresultaat. Ik denk dat dit shirt perfect past bij mijn persoonlijk stijl, beter dan wat ik nu in de kast heb hangen. Een garderobe-orgasme, dat is het mensen! En het smaakt naar meer.

Ooit al een garderobe-orgasme gehad? Ik kan het je echt aanraden. 

Posted in deer and doe, finished projects, indie pattern company, Uncategorized, women's clothes | Tagged , , , , | 14 Comments

Black and white lace circle skirt

20131223-231145.jpg
Merry Christmas dear readers! I luuuuv christmas, it’s the beacon of light in these dark, horrible, cold and dreadful months.This weekend my brother hosted a christmas party, and I wanted to make something quick to wear to the party. Vrolijk kerstfeest lieve lezers!! Ik *hartje* kerst, het is het lichtpuntje in die donkere, ellendige, koude klotemaanden.Afgelopen weekend gaf mijn broer een kerstig feestje, en ik wilde nog even gauw iets maken om aan te doen.
 20131224-101243.jpg 20131223-230948.jpg
I was hugely inspired by Laurens and Katy and Laney’s circle skirts, and decided that was just what I needed. Easy. Fast. Instant gratifiaction.Well, almost… Sewing on the sequins (by hand of course) cost me a few hours, but I did most of it in front of the tv.For drawing the pattern I used the tutorial from Elegant Musings.The pictures were taken at my parents house. My mom is quite the musician. she plays the piano and the violin.
I always try to take pictures outside, but it was pouring down, so.. well, it is what it is.
Ik was erg geinspireerd door Laurens en Katy and Laney’s cirkelrokjes, en besloot dat dit precies perfect was. Makkelijk. Snel. Onmiddelijke voldoening.Nou ja… die lovertjes vastnaaien (met de hand natuurlijk), kostte me een paar uur, maar ik deed het meeste voor de tv.Voor het tekenen van het patroon gebruikte ik de tutorial van Elegant Musings.De foto’s zijn gemaakt bij mijn ouders thuis. Mijn moeder is de misicus thuis en speelt piano, viool en alt-viool.
Ik probeer altijd buiten foto’s te maken, maar het kwam echt met bakken naar beneden, dus dit is wat het is.
photo (3)
I’m very ready for a few days of doing nothing. Okay, maybe a bit of knitting, or a little walk, but other than that NOTHING!
But first I’m off to the shop to get some more gluhwein…What’s your favorite holiday drink?
Ik ben heel erg toe aan een paar dagen niks doen. Oke, misschien een beetje breien of een wandelingetje maken, maar verder NIKS!
Eerst nog even naar de winkel voor wat meer gluhwein…Wat is jouw favoriete decemberdrankje?
Posted in finished projects, women's clothes | Tagged , , , , , , | 10 Comments

yellow! (never again)

Snapseed-14
People,I have to be honest with you. I will never ever make my kids a yellow coat again. Not as long as they’re still in the touch-and-smell-everything-and-wipe-dirty-hands-to-coat-and-rolling-through-big-piles-of-autumn leaves-discovery stage.
That put to the side, I absolutely love this coat! so does Isja!
Mensen, ik zal eerlijk zijn: ik ga nooit meer een gele jas maken voor een van mijn kinderen. Tenminste niet zolang ze nog in die leuke alles-aanraken-en-voelen-en-vies-worden-en afvegen-aan-je-jas-en-rollen door-bergen-herfstblaadjes-ontdekkingsfase zitten.
Dat gezegd hebbende, ik ben helemaal weg van deze jas! En Isja ook!
Snapseed-16 Snapseed-13
She picked out the fabric herself: a yellow wool and the lining is a black cotton poplin with colorful little stars. Yes, this little lady has great taste (I proudly declare)!
I underlined the entire coat with a very thin fleece. I was afraid it wouldn’t be warm enough.

Now, about this fabric. I purchased it locally, at the fabric market, it was 15 Euro per meter. the sign said ‘wool’, but I think it’s probably a wool blend (I forgot to ask).
Anyway, I’m not at all impressed with the quality. I used a presscloth and pressed at really low temperatures, but while sewing it I already noticed it started pilling a bit.
Of course it only got worse when she started wearing it.
Maybe I treated it wrong? Anyone?

Ze heeft zelf de stof uitgezocht. Gele wol en de voering is een zwarte poplin met gekleurde sterretjes. Jawel, deze dame heeft smaak (zei ze trots)!
Als tussenvoering gebruikte ik een dunne fleece. Ik dacht dat het anders niet warm genoeg zou zijn.Wat betreft de stof. Ik kocht het in Utrecht op de lapjesmarkt, voor 15 Euro per meter. Er stond bij ‘wol’, maar ik denk dat het waarschijnlijk een wolmengsel is (ik vergat het te vragen).
Enniewee, ik ben niet echt onder de indruk van de kwaliteit.Ik gebruikte een persdoek en perste sowieso op heel lage temperatuur, maar tijdens het naaien merkte ik al dat het begon te pillen.
Dat werd natuurlijjk alleen maar erger toen ze de jas ging dragen.
Misschien heb ik de stof niet juist behandeld? Iemand?
Snapseed-15
The pattern I used is the stylish double breasted coat from DMK Easy wear. I traced size 3 in widht and a size 4 in lenght. Isja is quite small, and most patterns are too wide for her. I probably should’ve made the sleeves a bit longer though. I guess she has long arms. Het patroon is de stylish double breasted coat van DMK Easy wear. Ik nam voor de breedte size 3 en voor de lengte size 4. Isja is best smal en de meeste patronen zijn te wijd voor haar. De mouwen hadden nog wel wat langer gemogen eigenlijk. volgens mij heeft Isja gewoon lange armen.
Snapseed-12
I added the pockets myself, because every coat should have pockets, right?
I wanted to try something new.
I had never made welt pockets before, but I watched this excellent video tutorial and I was good to go.
I thought it was fun to add a little bow detail, cute right?
Ik voegde de zakken zelf toe, want een jas moet zakken hebben, toch?
Ik wilde eens iets nieuws proberen. Ik had nog nooit paspelzakken gemaakt, dus ik bekeek dit filmpje en was good to go.
Ik dacht dat het wel heel leuk zou zijn om een strik detail toe te voegen, schattig he?
20131211b
When she came home from school today, she handed me this drawing. Apparently it’s me.
Eyelashes and all! I love it that she’s starting to really draw things. Although I do wonder what those green stripes under my nose are…
Toen ze uit school kwam vandaag, gaf ze me deze tekening. Kennelijk ben ik het. Met wimpers en al! Heerlijk vind ik het dat ze nu echt is gaan tekenen. Ik vraag me wel af wat die groene streepjes onder mijn neus zijn…
Posted in finished projects, Isja, kids clothes, kinderkleding, Uncategorized | Tagged , , , | 20 Comments

Beignet skirt

The Beignet Skirt! I’ve finally made it! Hurray!This skirt has been on my sewing wishlist since the first time I laid eyes on it. De beignet rok! Ik heb hem gemaakt! Joepie! Deze rok staat al op mijn te maken – lijstje sinds ik het patroon voor het eerst zag.
 Biegnet skirt  Biegnet skirt
Highwaisted and with a bow! What more do you want? Well… twelve buttons up front of course! Een hoge taille en met een strik! wat wil je nog meer? Nou, twaalf knopen voorop natuurlijk!
 Biegnet skirt  Biegnet skirt
I always hate making buttonholes, even though my machine has a memory and an automatic buttonhole-make-thing, or whatever.I especially picked two hole buttons, because my machine can sew these types of buttons on. Lazy, me? Ik heb altijd een beetje een hekel aan knoopsgaten maken, ookal heeft mijn machine een geheugen en gaat het allemaal automatisch.Ik koos speciaal knopen met twee gaatjes, omdat mijn machine die ook kan aanzetten. Lui… moi?
 Biegnet skirt  Biegnet skirt
The short sleeved shirt was also handmade. I used a pattern from an old Burda issue, that I’ve used before. Really nothing interesting to say about that, it was a quick make. But I do wear it a lot. Het blousje met korte mouwen maakte ik ook zelf, het is een patroon uit een Burda van vorig jaar, dat ik al eens eerder gebruikte. Niet echt de moeite om verder over uit te wijden. grote stappen snel thuis. maar ik draag het best vaak.
 Biegnet skirt  Biegnet skirt
Flipping through these pictures I came across all these silly faces I apparently make all the time during a photoshoot. Almost all of the pictures on this blog are taken by my husband Daniel. Sweet, right?Well, i’m afraid I overwhelm him with all kinds of instructions and comments. Poor man. next time I’ll just shut up. Really! Bladerend door de foto’s kwam ik weer eens allemaal gekke gezichten tegen die ik kennelijk maak tijdens de fotosessie. Bijna alle foto’s op deze blog worden gemaakt door mijn man Daniel. Lief he? Ja, dat mag ook wel eens gezegd.Ik ben bang dat ik Daniel de hele tijd instrueer over waar hij foto’s van moet maken. welke details, en welke close-ups. Arme man. De volgende keer hou ik mijn bek. Heus!
silly faces

meh

Posted in Burda, finished projects, indie pattern company, Uncategorized, women's clothes | Tagged , | 5 Comments

A wedding dress for Mieke

One of the reasons I’ve been a bit absent here, is that I was very busy making a weddingdress. Yup, that’s right. A weddingdress! :):):) When Mieke first contacted me and shared her ideas for her dress with me I immediately was very enthusiast. This was gonna be some dress! So I decided to take the leap, swallow my doubts and just dive right in! That sounds like me, alright. Don’t overthink and just get on with it. Major life changing decisions like getting married or having children? Yup, don’t ponder too long, or I might scare away. It sounds like fun, so let’s do it. So far it all worked out quite alright, so… Een van de redenen dat ik een beetje afwezig was hier, is dat ik nogal druk was met andere dingen. Bijvoorbeeld met het maken van een trouwjurk. Jawel, een trouwjurk! :):):) Toen Mieke contact met me opnam en haar ideeen over haar trouwjurk met me deelde, was ik meteen super enthousiast. Dit zou nog eens een jurk worden! Dus ik dacht er niet al te lang over na en waagde de sprong! Dat klinkt wel als mij, inderdaad. Niet te lang twijfelen en overdenken, gewoon gaan. Belangrijke levensveranderende keuzes zoals trouwen, of kinderen krijgen? Jep, niet te lang over nadenken, anders word ik bang. Het klinkt leuk, dus laten we het maar doen. Tot nu toe pakt het allemaal goed uit, dus…
weddingdress Mieke
Okay, back to the dress. You might feel it comin that my optimistic, carefree attitude quickly made room for a series of panic attacks when A) I googled Make your own weddingdress and I stumbled upon either very homemade looking dresses (not in the good sense of the word), or very profefssional looking dresses made by schooled sewers with lots of experience in bridal gowns, and B) I realized I probably had to put boning in, which I hadn’t done before.After one terrible night’s sleep, I gave myself a little peptalk. I knew I could do this. Yeah baby, yeah! (as Austin Powers, not sorry) Oke, terug naar die trouwjurk. Je voelt wel al aankomen dat mijn luchtige, optimistische, zorgeloze houding al snel veranderde in een serie paniekaanvallen toen ik A) ging googlen op het zelf maken van trouwjurken en ik ofwel nogal ‘zelfgemaakte’ creaties tegenkwam (in de negatieve zin van het woord), ofwel superprofessionele dingen van naaisters die opleidingen hebben en jarenlange ervaring in de bruidsmode,  en B) ik me realiseerde dat er waarschijnlijk baleinen in de jurk zouden moeten komen, waar ik ook geen ervaring mee had.Na een heel beroerde nacht, gaf ik mezelf een kleine peptalk. Ik wist dat ik het kon. Tjakkaaa!
weddingdress Mieke
 Mieke and Jos have both been married before, and the theme they picked for their wedding was ‘as good as new’. I thought that was very clever and hilarious. She also wanted that to show through in her dress. That’s why we used old dresses and scarves and her old crib upholstery for the bottom of the dress. I made a few sketches (indeed, I’m a bad drawer, so i used pre drawn fashion croquis) based on our brainstorm session, and this was our starting point:  Mieke en Jos zijn allebei eerder getrouwd geweest en kozen als thema voor hun bruiloft ‘zo goed als nieuw’. Heel grappig vind ik. Dit thema wilde ze ook laten doorschijnen in haar jurk. Daarom hebben we oude jurken, sjaaltjes en haar oude wiegbekleding gebruikt voor de onderkant van de jurk. Het is echt een jurk met een verhaal geworden. Ik maakte wat schetsen (inderdaad, ik kan niet tekenen, dus gebruikte ik voorgedrukte modellen) n.a.v. onze brainstormsessie en we vertrokken vanuit hier:
Mieke ontw1
 I used a Burda pattern (8321) to start with. I changed the straight neckline into a sweetheart neckline and shortened the upper skirt. I also drafted shoulder straps.Here’s a picture of the first tissue fitting. The side seams are pinned tighter, but it was already quite good. Als basis voor de jurk vond ik een Burdaptroon (8321) dat vrij dicht in de buurt kwam van wat we wilden.  Ik veranderde de rechte neklijn in een ‘sweetheart’ en maakte de bovenjurk korter. Ook tekende ik er schouderbandjes bij.Hier zie je een foto van de eerste passessie. De zijnaden zijn hier al wat strakker gespeld, maar verder was hij al best wel goed.
Tissue fitting weddingdress
I used 4 metres of royal blue satin. It’s a poly/silk blend with a beautiful sheen. The yellow is a satin lining and for the underskirt i also used 10 metres of tule. It looked like a lot when I bought it, but in the end it really wasn’t that much.I drafted the shoulder straps myself, but they’re just 2 long strips of fabric, one twice as broad as the other. In the upper (broader) piece I basted three pleats, on both short sides. I stitched the long sides together, turned and sewed it to the dress. There you go. The straps were made from a silk scarf, it really has a great drape, and opens up towards the shoulders, I love that. The under strap was made from the blue satin. Voor de jurk gebruikte ik 4 mtr. koningsblauwe soepelvallende satijn. Het is een polyester/zijde mengsel met een heel mooie glans. Voor de voering van de jurk, de onderrok en de voering van de bolero gebruikte ik 7 mtr. donkergele satijnvoering. Voor de rok gebruikte ik ook nog 10 mtr. donkergele tule. Toen ik het kocht leek het heel veel, maar uiteindelijk valt het mee.De schouderbandjes tekende ik zelf, maar zijn eigenlijk gewoon twee stroken stof. De ene twee keer zo breed als de andere. In het brede (bovenste) lapje, reeg ik drie plooitjes, aan beide uiteinden. Lange naden dichtstikken, keren en vasttikken tussen de buitenstof en de voering. Door de plooitjes alleen bij de aanzet vast te maken, loopt het naar het midden toe vanzelf wat breder uit. Deze bandjes zijn gemaakt van een soepel zijden sjaaltje, Het valt heel mooi open vind ik. De smalle strook, maakte ik van de blauwe satijn.
weddingdress Mieke
 I am very happy with the boning in this dress. The pattern didn’t call for it, but I figured it would be better to add them anyway. It took me a while to figure out how to attach it. But at last I decided to stitch a small casing on the wrong side of the lining, so i could slide the boning in. This way the waist seam wouldn’t be an obstacle anymore. I hand sewed the lining to the dress, so I could really carefully manoeuvre around the boning without breaking my needle. There’s a total of six boning casings in this dress. I think it really makes a big difference. The dress maintains its form better and adds extra firmness. Over de baleinen ben ik erg tevreden. Het patroon repte niet over baleinen, maar ik had er inmiddels genoeg over gelezen om te weten dat dit wel noodzakelijk was. Ik heb er wel even op zitten puzzelen, maar besloot uiteindelijk een tunneltje stof tegen de verkeerde kant van de voering te stikken, waar ik de baleinen in kon schuiven. De taillenaad was daardoor ook geen hindernis meer. Ik heb de voering met de hand vastgenaaid en kon dus voorzichtig stikken zonder mijn naald op een balein te breken. In totaal zitten er zes baleinen in. Ik ben echt superblij met de baleinen en ga ze zeker vaker gebruiken. Het geeft extra stevigheid en vorm aan de jurk.
P1210301
Mieke was so fond of the yellow tule, she wanted it to show a bit. So we decided to ‘lift’ the underskirt a bit, so there’s a bit of tule peeping through. The underskirt is covered with the remembrance fabrics, they’re all cut in the same leaf shape Mieke vond het zo leuk als er wat van de tule zichtbaar zou zijn, dus we besloten de onderrok iets ‘op te tillen’, waardoor er wat tule onderuit piept. Op de onderrok zijn alle herinneringslapjes bevestigd, allemaal in dezelfde bladvorm geknipt.
weddingdress Mieke
For the bolero i used a ‘couture pattern’ from the Dutch Knipmode magazine. It’s a design by Ronald Kolk. Voor de bolero gebruikte ik het ‘couture patroon’ uit een oude Knipmode. Het is een ontwerp van Ronald Kolk.
weddingdress Mieke
The flower was made with the crib upholstery and some scraps of tule. I used this excellent tutorial, which I found on one of my Pinterest Boards Voor de bloemversiering gebruikte ik de stof van Miekes wiegje en wat restjes tule. Ik gebruikte deze supertutorial, die ik op een van mijn Pinterest Borden vond.
P1210293
 And here is the dress in all it’s glory. Mieke sent me this picture the next day. She said she felt wonderful in it and apparently she was all smiles. :) En als laatste de jurk in volle glorie. Deze foto kreeg ik de volgende dag. Naar eigen zeggen heeft ze gestraald. En dat zie je ook wel op deze foto!! :)
Trouwjurk Mieke
Posted in a dress for..., Burda, dress, finished projects, knipmode, women's clothes | Tagged , , , , , , | 8 Comments