Oh Gabriola how I love you!

Camera Roll-305
It was a few months ago that I realized I was in desperate need of a maxi skirt. My sister owns a few and her enthousiasm was so contagious… I had to have one! Een paar maanden geleden realiseerde ik me dat ik absoluut een maxi rok miste in mijn leven. Mijn zus heeft er een paar en haar enthousiasme was zo aanstekelijk… ik moest er ook een!
Sewaholic gabriola
To be honest I wasn’t quite smitten with the Gabriola pattern when it was first released. Honestly… just no. I think I didn’t really like Tasia’s styling, it was a bit…corny. My association with that skirt were of the conservative /amish kind, instead of the boho /trendy /summer kind. Yup, sorry.

But soon after the launch I saw Sophie’s version and my opinion changed completely! A light, airy fabric with a beautiful print, great styling. Suddenly I saw the potential of this pattern: comfortable yes, but also elegant, sexy and bohemian chic.

Om eerlijk te zijn vond ik het Gabriola patroon van Sewaholic helemaal niet aantrekkelijk toen het pas uit kwam. Maar dan ook echt… nee. Ik vond Tasia’s styling denk ik wat… oubollig, waardoor ik eerder een soort reformatorische associatie kreeg dan een hippe boho associatie.

Tja, sorry.Maar al gauw zag ik Sophie’s versie en mijn mening veranderde drastisch! Een lichte, wapperende stof, mooie styling. Ineens zag ik de potentie van het patroon: comfortabel ja, maar ook elegant, sexy en bohemian chic.

Sewaholic gabriola Sewaholic gabriola
Sewaholic gabriola
Sewaholic gabriola
In fact, I was so inspired by Sophies Version, that I made a similar one – I mean, shamelessly copied hers.

The fabric is a viscose I bought at the Albert Kuyp market in Amsterdam. This was the first time I used viscose, but it definitely won’t be the last. This stuff feels so good on your skin!

Ik was zo geïnspireerd door Sophie’s versie, dat ik een soortgelijk exemplaar heb gemaakt – schaamteloos gekopieerd dus.

De stof is een viscose die ik bij de Boerenbonthal kocht op de Albert Cuyp. Het was de eerste keer dat ik iets deed met viscose, maar ik weet zeker dat het niet de laatste keer was. Wat draagt dát lekker zeg!

Sewaholic gabriolaSewaholic gabriola
The minute I put on this skirt, I knew I would be living in this all summer. Seriously. What a dream to wear! Plus: very forgiving if you’re not in the mood to shave your legs… added bonus! Het moment dat ik de rok aantrok, wist ik dat ik er de hele zomer in zou wonen. Serieus. Wat een droom om te dragen! Plus: handig als je eens geen zin hebt om je benen te scheren… extra bonuspuntje!
This is a summer must-have and I do wonder why I have only just jumped on this maxi skirt train. Well, better late then never! So: if you don’t have one yet… go forth and make lots of maxiskirts. If you want one, raise your hand! Dit is een must-have en ik vraag me eigenlijk zelf ook af waarom ik nu pas aan boord ben van de maxiroktrein. Nou goed, beter laat dan nooit! Dus: als je er nog geen hebt… ga heen en maak vele maxirokken. If you want one, raise your hand!
Sewaholic gabriola
Posted in finished projects, indie pattern company, women's clothes | Tagged , , , , , | 6 Comments

Outfit Along: the dress part

Simplicity 1803
Here it is, the dress I made for the Outfit Along (explained at the end of this blogpost) I finished it over a month ago, but initially wanted to wait with taking pictures untill the cardigan would be finished as well. Oh, the hell with it. I just finished my first sleeve, and have the second sleeve, the ribbing, and the blocking to do before the end of the month. I don’t even know wheather I’m gonna make it in time. Hier is ie dan, de jurk die ik maakte voor de Outfit Along (uitgelegd aan het einde van deze blogpost). Ik heb hem al ruim een maand af, maar ik wilde wachten met het maken van foto’s tot het vestje ook af zou zijn. oh, wat een idioot plan. Ik heb net de eerste mouw af, en moet dus nog de tweede mouw, de boorden en het blokken doen voor het einde van de maand. Ik weet niet eens of ik dat wel ga redden.
Simplicity 1803 Simplicity 1803
Something fell out of the sky here. I think it was bird poo.
Er viel iets uit de lucht hier. Vogelpoep denk ik.
For the dress I went with the ‘official OAL2014 pattern’, which is Simplicity 1803. I made version C, the one with the little slit in the front bodice.

I graded between three sizes, and it worked out fine!

Voor de jurk gebruikte ik het ‘officiële OAL2014 patroon’, namelijk Simplicity 1803. Ik ging voor versie C, met het kleine splitje.

Ik heb van boven naar onder gevarieerd in drie maten, en het is nog goed gelukt ook!

Simplicity 1803
There’s not much to say really. I love this dress! The low back is adorable, as well as the cap sleeves.

It sits very comfortable, but that might also be credit to the fabric I used. It’s a coton from Petit Pan (Wasabi Blue), a French fabric company which is pretty popular in the low lands.

Er valt niet zo heel veel te zeggen. ik ben dol op deze jurk! De lage rug is prachtig, net als de kapmouwtjes.

Hij zit ook heel lekker, maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de stof. Het is een katoen van Petit Pan (Wasabi Blue), een Frans stoffenmerk dat best populair is in de lage landen.

Simplicity 1803 Simplicity 1803
My precious has Pocketsessss…..!
Simplicity 1803
Princess seam bodice, what’s not to love? Prinsessenlijn in het lijfje, what’s not to love?
Stay tuned for the matching cardigan, I’ll hopefully get it done in time!

Whom of you are participating in the OAL as well? Will you finish in time? Or are you rushing other projects for the summer holidays?

Kijk uit naar het bijpassende vestje, hopelijk krijg ik die op tijd af!

Wie van jullie doet mee aan de OAL? En, krijg je het af? Of ben je andere projecten haastig aan het afronden voor de vakantie?

Posted in dress, finished projects, simplicity, women's clothes | Tagged , , , , | 5 Comments

UFO parade

Confession time… Ik beken schuld…
There are a few unfinished objects tossed away in the corners of my workroom, waiting for some proper care and attention. I’m gonna put them in the sportlights today, as a sign of encouragement. I plan on finishing all of them, you know. Some day.  In de hoek van mijn werkkamer liggen een paar Unfinished Objects (UFO’s),zielig te wachten op een klein beetje aandacht. Als aanmoediging zet ik ze hier eens in de schijnwerpers. Ik ben namelijk van plan ze stuk voor stuk af te maken. Ooit.
Crochet babette blanket Gehaakte babette deken
UFO parade
UFO parade
I started it nearly two years ago, while on vacation. I knew it was gonna be a long term project, but now I haven’t touched it in over a year. Mainly because I started to doubt my color choices. But now that I dug it up again, it’s actually not that bad. I might take it with me this summer and crochet some more. Bijna twee jaar geleden ben ik hieraan begonnen, tijdens de zomervakantie. Ik wist van tevoren dat het een meerjarenplan zou worden, maar ik heb het intussen al ruim een jaar niet aangeraakt. Vooral omdat ik begon te twijfelen aan mijn kleurkeuze. maar nu ik het weer zie, vind ik het toch niet zo lelijk. Misschien neem ik het deze zomer weer mee.
Mangata Shawl Mangata shawl
UFO paradeUFO parade
I started knitting this shawl two months ago, using this pattern. I fell in love with the beautiful lace border, and thought it would be a good beginner lace project. Turns out, it’s not! Oh, how I’ve cursed knitting this thing. The stripes went okay, but the first lace part was a pain in the ass. I suffered through it (my stitches weren’t evenly distributed… i dunno) , while all the way doubting the color shift. Then the second lace part came, I was gonna make it navy blue, but as you can see, I quit a few rows in. I ripped it out a few times and then I got so upset with the stupid pattern. Honestly, I read in a few reviews on ravelry that the pattern was incorrect in some places. Several other knitters frogged this project.However, I still like the striped part and I think I might just do a simple lace border with the navy and rip out the other part. Not yet though. Ugh! Ik begon twee maanden geleden met deze shawl, volgens dit patroon. Ik werd verliefd op de mooie kantrand en dacht dat het een goede kennismaking met kantbreien zou zijn. Niet dus! Wat heb ik gevloekt op die ding zeg! De strepen gingen oke, maar het eerste kantgedeelte was vreselijk. Ik heb me erdoorheen geworsteld (mijn steken waren niet gelijk verdeeld… ik weet ook niet), terwijl ik de hele tijd twijfelde of het kleurverloop wel mooi was. Toen kwam het tweede kantgedeelte. Ik wilde dat donkerblauw maken, maar zoals je ziet ben ik na een paar toeren gestopt. Na meerdere keren uithalen was ik zo over mijn theewater van dat stomme patroon. Serieus. ik las ik een paar reviews op Ravelry dat het patroon op sommige puntne niet klopt. Ik ben niet de enige die halverwege gestopt is met deze shawl.Maar ja, ik vind de strepen nog steeds wel heel leuk, dus misschien haal ik het hele kantgedeelte uit en brei ik alleen met donkerblauw een eenvoudig kantrandje. Maar nu nog niet. Bleh!
Mermaid Zeemeermin
UFO parade
Started this a few months ago, a lovely little mermaid (pattern here) for Isja’s birthday. It’s destined to be cute, so I don’t know why I haven’t finished it yet. Probably a shiny new project on the horizon… Een paar maanden geleden begonnen aan deze zeemeermin (patroon vond ik hier) vor Isja’s verjaardag. Ik weet zeker dat ie heel leuk gaat worden, dus waarom heb ik hem eigenlijk nog niet af gemaakt? Zeker een spannender nieuw project aan de horizon…
Miette cardigan Miette vest
UFO parade
UFO parade
UFO parade
This is not really a UFO, it’s more of a Work In Progress. I’ve been wanting to make the Miette cardigan for over a year now, and thought that the Outfit Along would be the perfect opportunity to finally get this baby going. As you can see, I already finished my dress for the Outfit Along, I used the suggested pattern (Simplicity 1803), but for the cardigan I didn’t go with the suggested Myrna, and instead used the Miette pattern.

I finished the body, and have actually made some more progress since I took this picture. I nearly finished my first sleeve as well, yay!

I haven’t blogged the dress yet, but plan on doing so very soon. Stay tuned!

* If you haven’t heard of the Outfit Along (where have you been? Under a rock?) Lauren from Lladybird en Andi from Untangling Knots came up with it. The idea is to knit a garment and sew a garment to make a coordinated handmade outfit. There are some official patterns, but you’re free to pick any other pattern, as long as you make aacoordinated handmade outfit. You can find more information here.

It’s not really a competition (althoufh there are a few prizes to win), but for me this is really about making stuff simultaneously with other people. It’s so much fun to see the creative choices others make, even though most of us use the same patterns. Check #OAL2014 on Instagram for all the eyecandy. Are you on instagram? Wanna be friends? :)

Dit is eigenlijk niet echt een UFO, meer een Work In Progress. Dit vest staat al meer dan een jaar op mijn wishlist, en de Outfit Along* leek me de perfecte gelegenheid om eraan te beginnen. Zoals je ziet, is mijn jurk voor de Outfit Along al klaar, ik gebruikte daarvoor het geadviseerde patroon (Simplicity 1803), maar voor het vestje week ik van de suggesties af en ging ik voor de Miette i.p.v. de Myrna.

Het lijfje is af en ik ben zelfs al wat verder opgeschoten sinds ik deze foto vorige week maakte. De eerste mouw is bijna af, yay!

Ik heb de jurk nog niet geblogd, maar doe dat zeer binnenkort.

*De Outfit Along is een soort challenge georganiseerd door twee medebloggers (Lauren van Lladybird en Andi van Untangling Knots), waarbij het de bedoeling is dat je een volledige outfit maakt, bestaande uit een genaaide jurk en een gebreid vestje. Ze adviseren een aantal patronen, maar het staat je vrij daarvan af te wijken, zolang je maar een complete outfit maakt. Hier vind je meer informatie.

Het is niet echt een wedstrijd (hoewel er wel wat prijzen te winnen zijn), maar het gaat wat mij betreft vooral om het samen bezig zijn aan hetzelfde project. Het is superleuk om te zien welke creatieve keuzes iedereen maakt en dat alle creaties toch uniek zijn, ook al gebruik je hetzelfde patroon. Check #OAL2014 op Instagram voor al het moois! Zit je ook op Instagram? Vriendjes worden? :)

Posted in crocheting, knitting, unfinished projects, Work In Progress | Tagged , , , , , , , , , , | 6 Comments

Jamie or the things I want in a jeans

Jamie jeans
Dear people of the world…I have made myself a pair of jeans! Prepare for an overload of butt pictures, LOL.

I used the Jamie Jeans pattern from Named. I bought it when it was on sale last Christmas, but postponed making it because of a change in eating habits. I lost some weight (unintentionally), and only wanted to get started on this project once my weight was stable again.

Langenoten… ik heb een spijkerbroek voor mezelf gemaakt! Bereid u voor op een overload aan kontfoto’s, LOL.

Ik gebruikte het Jamie Jeans patroon van Named. Ik kocht het al tijdens de sale in de kerstvakantie, maar stelde het maken ervan uit vanwege mijn nieuwe eetpatroon. Ik ben een klein beetje afgevallen (onbedoeld), en wilde hier pas aan beginnen als mijn gewicht gestabiliseerd was.

Jamie jeans
I dubbed it my Me-Made-May project, and managed to finish it before the end of the month. It was quite some work though, so I wanted to make something quick and easy to pair it with. I used a Burda pattern I actually used a few times before. One of them was made to pair with my Beignet skirt (blogged here). I omitted the tie, because I wear it open anyway. I don’t like the buttoned up look on me. Guess my face needs room, haha! Ik heb mijn jeans gedoopt tot Me-Made-May- project en het is me nog gelukt ook om het voor het einde van de maand af te krijgen. Het was veel werk, dus toen ik had bedacht dat er ook nog een blousje bij moest komen, zocht ik naar een makkelijk patroon. Ik kwam uit bij een Burda patroon dat ik al een paar keer eerder gebruikte. Een van de versies maakte ik bij mij Beignet rok (hier geblogd). De strik liet ik weg, want ik draag hem toch altijd open. Ik vind die dichtgeknoopte look op een of andere manier niet zo goed bij me staan. Mijn gezicht heeft ruimte nodig, haha!
Jamie jeans
I bought this black starry chiffon on my local fabric market. I paid 2 Euros a meter, only to discover upon cutting the fabric that the print was a bit off in some areas. Luckily I bought 2 meters, so there was plenty of fabric to cut around the goofy parts. Ik kocht de zwarte sterretjes chiffon op de lapjesmarkt in Utrecht. Hij was maar 2 Euro per peter, maar thuis kwam ik erachter dat er een printfout op zat. Gelukkig had ik genoeg om er omheen te knippen.
Jamie jeans
Ok, back to the jeans. The fabric I used is a plum stretch denim. It stretches a lot. Very very a lot. The plus side is that it’s very easy to fit. I cut a straight size 38 and the only alteration I made was to heighten the crotch seam. Terug naar de jeans. De stof die ik gebruikte is een pruimkleurige stretch denim. Hij stretcht enorm. Heel erg veel enorm. Het handige daarvan is dat je makkelijk een goede pasvorm hebt. Ik knipte gewoon een maat 38 en de enige aanpassing die ik heb gedaan was het kruis verhogen.
Jamie jeans
What I didn’t take into account was the non-stretchy pocket fabric. I used a black and white cotton gingham from my stash. The pockets are sewn in between the side seam and the front seam. So where my outer fabric stretches around my hips, the pocket fabric does not stretch with it. So sometimes you see a tiny little wrinkle there. Although it provides a very neat finish on the inside, I think next time I will leave one side of the pockets hang loose, to prevent any wrinkles. Waar ik geen rekening mee had gehouden, was de no-stretch voeringstof van de zakken. Ik gebruikte een zwart-witte katoenen ruitje uit mijn voorraad. De zakken zitten vastgenaaid tussen de zijnaad en de middenvoornaad. Dus waar mijn buitenstof een beetje meestretcht rond mijn heupen, stretcht de zak absoluut niets mee. Daardoor heb ik af en toe een rimpeltje bij de middenvoornaad. Hoewel de binnenkant er wel heel mooi afgewerkt uitziet, laat ik de volgende keer een kant van de zak loshangen.
Jamie jeans
Other things I will do differently next time: less stretchy fabric! This fabric is just a bit too stretchy for my taste. I prefer my jeans snug. Not too tight, but tight enough to hold in some of my… flab. These jeans hug my figure but don’t necessarily do something for my figure. Andere dingen die ik de volgende keer anders doe: minder stretch! Deze stof is toch een beetje te stretchy voor mijn smaak. Ik hou van strakke jeans. Niet te strak, maar strak genoeg om, laten we zeggen… e.e.a. binnen te houden. Deze jeans hugt mijn figuur, maar daar blijft het eigenlijk bij. Hij doet niet echt wat voor mijn figuur.
Jamie jeans
Also: pocket placement. As I was scrolling through these pictures I noticed my butt looks flat. I thought I saw it in the mirror, but there’s nothing quite as confronting as seeing your butt on a photograph. It feels a bit strange to discuss how my butt looks on my blog, but it IS the most important thing of a jeans, don’t you agree? So I compared the pocket placement to jeans that look better on me. And by better I mean of course sexier! I think the pockets need to sit lower, about an inch or so. The pockets are currently ending before the lower curvature of the butt, and they might also be a bit too wide-set. So I will definitely be experimenting with pocket placement (and form) on my next pair. Verder: de zakken. Toen ik door de foto’s scrollde viel me op hoe plat mijn kont leek. Ik dacht al wel dat ik dat gezien had in de spiegel, maar er is niets zo confronterend als je kont te zien op een foto. Het is misschien wat vreemd om op mijn blog te praten over hoe mijn kont eruit ziet, maar dat IS tenslotte het belangrijkste van een spijkerbroek, eens? Dus ik vergeleek de plaatsing van de zakken met die van broeken die me beter staan. En met beter bedoel ik natuurlijk sexier. Conclusie: de zakken moeten lager, wel twee a drie centimeter denk ik. De zakken eindigen nu voor de onderste ronding van mijn billen, dat is dus te hoog. Ook staan de zakken nu misschien iets te wijd uit elkaar. Met mijn volgende broek ga ik dus zeker experimenteren met de plaatsing (en vorm) van mijn zakken.
Jamie jeans
If you want to learn more about pocket placement and other things to look for when you make (or buy) the perfect jeans, this post from Grasping for Objectivity is a must read! Als je meer wilt lezen over de plaatsing van de zakken en andere belangrijke zaken waar je op moet letten bij het maken (of kopen) van een jeans, dan is deze post van Grasping for Objectivity een must read!
Jamie jeans
Another thing worth mentioning: one of my legs is twisting a bit, and after a little research, I found out that I probably cut one piece slightly off grain. In jeans making it is very important to cut your fabric perfectly on grain. Off grain fabric causes the twisting of the leg and it can be very annoying. So that’s another thing I learned: I will cut my pieces on a single layer of fabric next time, to make sure everything is on grain. Nog iets dat niet onbenoemd mag blijven: een van de pijpen heeft de neiging een beetje te draaien. Ik heb een klein beetje research gedaan en kwam erachter dat ik een van de patroondelen waarschijnlijk niet exact recht van draad heb geknipt. Bij het maken van jeans is dit superbelangrijk. Als dit niet het geval is, krijg je dus zo’n irritant draaiend been. Volgende keer dus in een enkele laag knippen, zodat alles zeker recht van draad is.
Jamie jeans
Now, it may seem that I’m not happy with my jeans, but I assure you, I am! I’m just not gonna wear it a lot! However, I learned sooo much making my first pair of jeans (and it’s not even that bad! I’m just picky about what I put on), I’m confident my next pair will be better. Het lijkt nu misschien alsof ik niet blij ben met mijn broek, maar ik verzeker je dat ik dat wel ben. Ik ga hem alleen niet zo vaak dragen! In ieder geval: ik heb zooo veel geleerd van het maken van deze broek (en hij is niet eens heel slecht gelukt! Ik ben alleen een beetje een zeikerd), ik heb vertrouwen in een beter volgend exemplaar.
Jamie jeans
I will be making another pair and I will be using the same pattern. I think the pattern is pretty good on its own, and it will probably be easier to adjust things when I use the same pattern. Ik ga NOG een broek maken en ik ga weer hetzelfde patroon gebruiken. Ik denk dat het patroon eigenlijk best goed is, en het lijkt me makkelijker om aanpassingen te doen als ik hetzelfde patroon gebruik.
If you haven’t sewn your own jeans yet, I hope you’re not put off by this story. Learn from it, ladies! I just dove in without doing any research (how typical for me), and ended up with a medium good pair of jeans (I will probably wear it on days I stay home). So go on, make a pair of your own! Anyone? Als je nog nooit een (spijker)broek gemaakt hebt hoop ik niet dat je nu erg van slag bent. Leer ervan, dames! Ik ben er gewoon zo ingedoken, zonder research vooraf (typisch…), en heb toch een medium goeie broek gemaakt (ik draag hem waarschijnlijk op dagen dat ik thuis blijf). Dus hup, ga er ook een maken! Wie o wie?
Posted in Burda, finished projects, indie pattern company, Named, Uncategorized | Tagged , , , , , , | 14 Comments

Final days of MMM + the things I learned

We’re a few days into June, and I still need to post my last few days of Me-Made-May. So here goes: We zijn al in juni aanbeland, en ik moet jullie nog de laatste paar dagen van Me-Made-May laten zien. Daar gaat ie:
Day 29 Dag 29
Camera Roll-182
This. Well… this is the first sweater I ever knit! I finished it a few months back, but never wore it. I never blocked it properly, partly because I was not sure how to do it, partly because I thought it was too big anyway.

But today was a coooold day, so I pulled it out, and am actually starting to like it after all. The things MMM can do for you…

I might do a separate blogpost about this sweater, and show you some actual details (this is a Iphone picture).

sweater: me-made, jeans: Only

Dit. Tja… dit is de eerste trui die ik ooit breide! Ik maakte hem een paar maanden geleden af, maar heb hem nooit gedragen. Ik heb hem nooit goed geblokt, deels omdat ik niet goed wist hoe, en deels omdat ik dacht dat ie sowieso te groot was.

Maar vandaag was een koude, koude dag. Dus ik trok hem aan en ik begin hem best wel leuk te vinden. Wat MMM al niet voor je kan doen… 

Misschien doe ik nog een aparte blogpost over deze trui en laat ik wat details zien (dit is een Iphone foto.

trui: me-made, jeans: Only

Day 30 Dag 30
Camera Roll-184
The girls are wearing the sample skirts I use for the workshops. Just for this one time!

Isja (skirt: me-made, shirt: WE, shoes: Beberlis)
Majli (skirt: me-made, shirt: Wibra, shoes: Develab)

De meiden dragen de voorbeeldrokjes die ik gebruik bij de workshops. Voor deze ene keer dan!

Isja (rok: me-made, shirt: WE, schoenen: Beberlis)
Majli (rok: me-made, shirt: Wibra, schoenen: Develab)

Day 31 – final day! Dag 31 – laatste dag!
Camera Roll-185
This is what I’ve been working on the past few weeks. A chiffon blouse and my first jeans! I thought it’d be a great ending of this me-made month.

The jeans are made with Named’s Jamie pattern. The blouse is a Burda pattern I used a few times before (I wore another version of it on Day 5). Expect a blog about this outfit later this week.

Aan deze outfit heb ik de afgelopen paar weken gewerkt; een chiffon blousje en mijn eerste jeans! Leek me een mooie afsluiter van deze me-made maand.

De jeans is gemaakt met het Jamie patroon van Named. De blouse is een Burda patroon dat ik al vaker gebruikte (ik droeg een andere versie op dag 5). Later deze week een volledige blog over deze outfit.

What I learned from MMM Wat MMM me geleerd heeft
First of all, I enjoyed doing this tremendously! Sure, it was a lot of work, making pictures every day. I, let alone the kids, was not always in the mood for that. But it’s been a fun ride nonetheless. Two important lessons: Allereerst heb ik er enorm van genoten! Oke, het was best veel werk om elke dag foto’s te maken. Ik, laat staan de kinderen, had daar niet elke dag zin in. Maar het was desondanks enig om te doen.
De 2 belangrijkste lessen:
1. More casual, less cocktail

I love to make dresses, but I only wear them on warm days. For everyday life, I find myself grabbing jeans and a shirt. So I want to make more separates. Jeans, shirts and tops. Normal stuff I wear on normal days. No cocktail dresses anymore (as if I ever go to a cocktailparty anyway).

 

1. Meer casual, minder cocktail

Ik maak graag jurken, maar die draag ik eigenlijk alleen bij heel warm weer. In de dagelijkse praktijk grijp ik toch meestal naar een spijkerbroek met een shirt of blouse. Ik wil dus meer casual kleding maken: jeans, shirtjes, topjes. Gewoon dingen die ik doordeweeks makkelijk aan trek. En niet alleen naar een cocktailparty (alsof ik die uberhaupt wel eens heb).

2. More for Majli 

Sure, you’ve seen Majli a lot during MMM. But when I look at the pictures, I must admit that a lot of the clothes she wears are things I initially made for Isja.

I often choose to make something for Isja instead of Majli. She’s the oldest and when she grows out of it and it still looks good, Majli can wear it next year. As if it’s more worth the effort if they can both wear it. I’m starting to rethink that a bit.

Also, I’m probably having some conscience issues as well. I should make stuff for both of them. So Majli can expect some pretty dresses this summer!

2. Meer voor Majli 

Jaja, je hebt Majli vaak genoeg voorbij zien komen in MMM. Maar als ik terugkijk naar de foto’s moet ik toegeven dat veel van de kleertjes die ze aanheeft, oude kleertjes van Isja zijn.

Ik kies denk ik vaker om iets voor Isja te maken dan voor Majli. Zij is immers de oudste, en als het er nog goed uitziet, heeft Majli er ook nog wat aan en hebben we er langer plezier van. Alsof het dan de moeite meer waard is, als ze het allebei nog kunnen dragen. Ik begin daar toch anders over te denken.

Ik heb toch gewetensbezwaren. Dus ga ik deze zomer eens een paar mooie jurkjes speciaal voor Majli maken.

I’m feeling very inspired to make new stuff. I already made jeans and a blouse during MMM (bonus points for casual separates!)But as for now I’m just a liiiitle bit sidetracked with a pretty party dress…#OAL2014 Ik voel me geïnspireerd om weer te gaan naaien. Ik maakte al een jeans en een blouse tijdens MMM (bonuspunten voor casual kleding!).Maar voor nu ben ik eeeeventjes afgeleid door een pretty party dress…  #OAL2014
Posted in finished projects, just talk, knitting, Me-Made-May, Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

MMM week 4

I started playing with some photo apps this week. It’s pretty addictive, lol! Ik heb een beetje gespeeld met wat foto apps deze week. Het is best verslavend ;)
Day 19 Dag 19
MMM14
Majli (dress:me-made) Majli (jurk:me-made)
Day 20 Dag 20
MMM14
Isja (popsicle dress: me-made, stockings: le big, shoes: Beberlis) Isja (ijsjesjurk: me-made, kniekousen: le big, schoenen: Beberlis)
Day 21 Dag 21
MMM14
Datura blouse (pattern from Deer and Doe). Blogged here. Datura blouse (patroon van  Deer and Doe). Hier geblogd.
Day 22 Dag 22
MMM14
Isja (strawberry dress: me-made). Blogged here. Isja (ardbeienjurk: me-made). Hier geblogd.
Day 24 Dag 24
MMM14
shirt: me-made

This was the day I found out I would hav to turn in my machine for maintenance. I was NOT happy.

shirt: me-made

Dit was de dag dat ik erachter kwam dat ik mijn machine weg moest brengen voor onderhoud. Ik was NIET blij.

Date night Date avond
MMM14
shirt: me-made

We went out for dinner and had a delicious meal. Picture taken after sundown.

shirt: me-made

We gingen uit eten in Amstelveen (bij De Jonge Dikkert, aanrader!). Foto na zonsondergang.

Day 26 Dag 26
MMM14
Jacket: me-made (pavot jacket from Deer and Doe patterns), scarf: me-made.

I don’t wear this coat a lot, for reasons explained in the original blogpost, here.

Jas: me-made ( veste pavot van  Deer and Doe patterns), sjaal: me-made.

Ik draag deze jas niet zo vaak, om redenen die in de originele blogpost uitgebreid aan de orde komen.

Day 27 Dag 27
MMM14
Isja (dress: me-made, shoes: Beberlis). The pattern is the same as her birthday dress (Day 6). Isja (jurk: me-made, schoenen: Beberlis). Het patroon is hetzelfde als dat van haar verhaardagsjurk (Dag 6).
Day 28 Dag 28
MMM14
We’re nearing the end of MMM, and everybody’s in a churting mood because of the daily pictures.

She wore her party dress to school today because two of her teachers were getting married. In school. I’m not kidding.

Isja (dress: me-made, cardigan: H&M, tights: Cakewalk). Pattern is the same as from day 16.

We naderen het eind van Me-Made-May en iedereen wordt een beetje melig van die foto’s elke dag.

Ze droeg haar feestjurk naar school, want twee leraren gingen vandaag trouwen. Op school. Echt waar.

Isja (jurk: me-made, cardigan: H&M, tights: Cakewalk) Patroon is trouwens hetzelfde als die van dag 16.

Just a few days left. I enjoyed it very much and will share my thoughts on Me-Made-May later this week. Nog een paar dagen te gaan,. Ik vond het superleuk, en zal later in de week wat meer vertellen over mijn ervaringen gedurende Me-Made-May.
Posted in finished projects | Tagged , | Leave a comment

Bomberdebomb

Burda Bomber Jacket
Burda Bomber Jacket
Burda Bomber Jacket
You might’ve noticed during the first week of MMM, that I was wearing an awesome bomber jacket in one of the pics. Modest? Moi? We finally managed to do a little photoshoot outside, so I can show you in detail.I used this Burda pattern as a cheaper alternative to the rigel bomber pattern. Also, I prefer the high neckline of this one. Clearly, I omitted the backflap in my version. Wellicht was het je al opgevallen: dat onwijs vette bomberjasje dat ik droeg in de eerste week van MMM. Bescheiden? Moi? We hebben eindelijk wat foto’s kunnen nemen, dus ik laat hem nu in detail zien. Ik gebruikte dit Burda patroon als alternatief voor het Rigel patroon. Ook vind ik de hogere halslijn van deze wat mooier. Zoals je ziet heb ik de achterflap weggelaten voor mijn versie.
Burda 03/2014 #124
The pattern didn’t call for a lining, but I think every proper jacket needs a lining, so I lined it. Let me try to say the word lining a few more times here. Lining, lining, lining!
I know other bloggers had different ways of sewing the lining to their bomber, but I’ll just show you my take on it. It involves a teeny tiny bit of hand sewing, but it will give a clean finish.
Het patroon heeft geen voering, maar ik vind dat elke jas een voering nodig heeft, dus ik voerde de mijne. Wacht, ik probeer nog een paar keer het woord voering te zeggen, ok? Voering, voering, voering!
Ik weet dat andere bloggers op verschillende manieren hun bomber gevoerd hebben, maar ik laat gewoon mijn manier zien. Je moet een heel klein beetje met de hand naaien, maar het resultaat is wel heel strak.
Burda Bomber Jacket Burda bomber jacket
***
This is how I did my lining: (for suckers only)I omitted the facing, and instead just cut 2 entire jackets (one outer fabric, and one lining).Sew the entire outer fabric together (fronts, back and sleeves).Same with the lining, but leave a 20 cm gap at one of the side seams. If you want to do something festive to your lining, like me, or make a loop, this is your moment. No, like this: THIS is your MOOOOMEEENT!!!
***
Zo naaide ik mijn voering: (alleen voor suckers)Ik heb het beleg weggelaten, en in plaats daarvan gewoon twee volledige jassen geknipt (een van de buitenstof en een van de voering).
Naai de volledige buitenjas in elkaar (voor, achter en mouwen). Doe hetzelfde met de voering maar laat in een van de zijnaden een keergat van ong 20 cm. Als je je voering wilt versieren, zoals ik, of een ophanglusje wilt maken, dan is dit je moment.
Burda Bomber Jacket
Baste the zipper in place on your outer fabric.  Then sew the neckband to your outer fabric. Make sure the zipper and neckband align. Then: take your lining fabric, lay on top of you outer fabric (right sides together) and sew the lining fabric to your neckband. Leave 1 inch unsewed at both ends. This way you can get a really neat finish on your zipper ends. Rijg de rits op de buitenstof. Naai de halsboord op de buitenstof. Check of de rits en halsboord goed aansluiten.

Neem je voeringstof, en leg deze bovenop de buitenstof (goed kanten op elkaar) en naai de voeringstof aan de halsboord. Laat 2,5 cm ongenaaid aan beide uiteinden.

Burda Bomber Jacket
Now things are getting interesting. Sew your zipper in place, sandwiched between your outer fabric and lining fabric. Make sure your lining fabric has 0,5 cm (or ¼ inch) more room than your outer fabric. In other words: don’t put the seam allowances on top of each other, but move the lining fabric inwards a bit. This way you’ll have enough room to neatly finish your zipper end. (you can also choose to sew it tight, but then there’s always a little crumbled corner on top of your zipper.) Nu wordt het interessant. Naai eerst de rits vast, gesandwicht tussen de buitenstof en voeringstof. Zorg dat de voeringstof 0,5 cm meer ruimte krijgt. De naadwaarden leg je dus niet op elkaar, maar de voering schuif je iets naar binnen, zodat er genoeg ruimte is om de uiteinden van de rits in weg te werken. (Je kunt ook kiezen om het gewoon strak tegen elkaar aan te naaien, maar dan zie je altijd zo’n opgefrommeld puntje van die rits. Bij mij wordt dat nooit mooi.)
Burda bomber jacket
Clip the corners (only the fabric! Not the zipper ends!) Turn to the right side. Now you’ll see that you zipper has more room and lies flat, instead of angling away towards the upper end. Secure the zipper ends with a few stitches by hand.

Turn the jacket wrong side out again. Pin and sew the waistband sandwiched between the outer fabric and lining fabric. Sew the long end first, then the short ends.Sew the sleevebands, also sandwiched between the outer fabric and lining fabric.Turn the whole thing right side out, through the opening in the lining. Hand stitch the opening closed.

***

Knip de hoeken schuin af (alleen de stof! De uiteinden van de rits blijven lang!) Keer naar de goede kant. Je zult zien dat je rits nu meer ruimte heeft en mooi recht blijft liggen, in plaats van schuin naar boven afbuigt. Zet de ritseinden met een paar kleine steekjes met de hand vast.

Keer weer terug binnenstebuiten. Speld en naai de tailleboord tussen de voering en de buitenstof uit.  Eerst het lange eind, daarna de korte zijden.Naai de mouwboorden ook tussen de buitenstof en voeringstof uit.Keer het hele gebeuren via de opening in de voering weer de goede kant op, en naai de opening met de hand dicht.
***

Burda Bomber Jacket
About the fabric:
I fell in love with the Kelly green sleeve fabric. It feels very soft, almost like velvet. But is in fact a polyester blend. The jungle print is a cotton from John Kaldor.
I lined it with the same Bemberg Rayon as I lined Isja’s spring coat. We’re lining buddies now.
Over de stof:
Ik werd verliefd op de groene stof voor de mouwen. Het voelt zo heerlijk zacht aan, fluweel bijna. Maar het is in feite een polyestermengsel. De jungle stof is een katoen van John Kaldor. De voering is dezelfde Bemberg Rayon als ik gebruikte voor Isja’s voorjaarsjas. We zijn nu voeringvriendjes.
Burda bomber jacket
About the pattern:
the pattern provides welt pockets and raglan sleeves (consisting of 2 separate pattern pieces).The seam in the sleeves don’t really bother me, however, I do think the sleeves are a bit too wide. Ah, well…
Over het patroon:
Het patroon heeft  paspelzakken en raglan mouwen (bestaande uit twee aparte patroondelen).Ik vind de naad in de mouwen niet zo storend, en zou ook niet weten hoe het anders kan. Wel vind ik de mouwen wat aan de wijde kant. Ach…
Burda Bomber Jacket
A bit of a picture overload here, but I just wanted to make sure you would see all the angles and details. I guess that worked out.

PS I had to turn in my machine for maintenance, but I was lucky enough to be handed a machine on loan. Lucky me! They’re my new best friends, the people from my local sewing shop.

Before I went to bring in my machine, I spent an entire moring being grumpy. The mere idea of not being able to sew for 10 days made me very nervous inside (and out!). A bit sad, isnt it? I mean… it happens often enough that I don’t sew for 10 days, but usually that’s by my own choice, not out of necessity. It feels different.

Please tell me I’m not the only one who becomes short of breath from an absent sewing machine.

Een overvloed aan foto’s maar ik wilde even zeker weten dat jullie alle hoeken en details zouden zien. Dat is gelukt denk ik.

PS Ik moest mijn machine wegbrengen voor onderhoud, maar ik kreeg godzijdank een leenmachine mee. Lucky me! Ze zijn mij niewe beste vrienden, daar bij Huissteden, dat snap je wel.

Voordat ik hem wegbracht was ik de hele ochtend chagrijnig. Het idee 10 dagen niet te kunnen naaien, maakte me dus echt onrustig vanbinnen. Ook best triest eigenlijk he? Terwijl ik best vaker 10 dagen niet naai, alleen dan kies ik daar zelf voor, in plaats van noodgedwongen. Op een of andere manier voelt dat toch anders.

Please zeg dat ik niet de enige ben die benauwd wordt van een afwezige naaimachine!

0

Posted in Burda, finished projects, women's clothes | Tagged , , , | 6 Comments